Кров і кровотворна система

 Кровотворні органи в ембріональному житті — це печінка, селезінка, кістковий мозок і лімфатична тканина. Кістковий мозок починає функціонувати тільки з другої половини ембріонального життя і остаточно розвивається до моменту народження дитини, бувший переважно місцем утворення формених елементів крові; на другому місці стоять селезінка і лімфатична тканина.
Нормально у новонародженої дитини в периферичній крові нерідко спостерігаються ядро вмісті еритроцити і фізіологічний лімфоцитоз, здається, внаслідок посиленої діяльності лімфатичної тканини.
Збільшення кількості гемоглобіну, еритроцитів і лейкоцитів у новонароджених дітей пояснюється згущенням крові внаслідок втрати води. У грудної дитини кров звичайно бідніша на еритроцити і гемоглобін, ніж у дорослих, і багатша на лейкоцити.
У дитини раннього віку кровотворення відбувається в усіх кістках, але вже з 4 років червоний кістковий мозок починає в деяких кістках перероджуватися в жовтий жировий і до 12—15 років у процесах кровотворення бере участь червоний мозок, що залишається тільки в плоских кістках та в епіфізах трубчастих кісток. В крові новонародженої дитини в перші години після народження відзначається підвищена кількість гемоглобіну (110— 140% за Салі) і збільшена кількість еритроцитів (6000000 — 7 000 000); з першого ж дня починається зменшення кількості гемоглобіну і еритроцитів. Наприкінці періоду новонародженості кількість гемоглобіну знижується до 90—100% і до одного року середня норма йото дорівнюватиме 70—80%; до 12—15 років кількість гемоглобіну підвищується до 82—86%. Кількість еритроцитів наприкінці одного місяця життя знижується до 4600000 мм.
Кількість лейкоцитів при народженні — від 10000 до 30000; в перші години звичайно відзначається деяке збільшення їх, але до 10—12-го дня життя кількість лейкоцитів зменшується до 9000 — 10000. В лейкоцитарній формулі звертає на себе увагу та обставина, що в перші години процент нейтрофілів у новонароджених дорівнює 65, але вже на 5—6-й день життя процентне відношення нейтрофілів і лімфоцитів стає однаковим, а далі лімфоцити починають наростати і наприкінці року їх становиться 61—62%; потім знову починає збільшуватися процент нейтрофілів і до 5—6 років кількість нейтрофілів і лімфоцитів стає однаковою, після чого кількість лімфоцитів меншає за рахунок наростання нейтрофілів, і до 13—14 років кров за своїм складом уже не відрізняється від крові дорослої людини (табл. 4).
Таблиця 4
Склад крові у дітей різного віку

(порівняно із складом крові у дорослих)
Новонарод-жені Грудні Старші діти Дорослі
Гемоглобін (в %) . . 100—140 75—85 80—90 100 '
Еритроцити (в млн) . 5-8 4,5—5,0 4,5—5,0 5,0
Лейкоцити (в тис.) . . 12—20 8—12 7—10 6-8
Кров'яні пластинки 100 400 200 400 200 - 300

Нейтрофіли (в %) . . 60—70 15—40 Поступове збільшення до 60 50-65
Лімфоцити (в %) . . 20-30 55—75 Поступове зменшення до 35 20-35